Værdigrundlaget

I Lindeskolen tror vi på, at børn
• er fuldkomne, præcis som de er
• fortjener at blive set, hørt, mødt og elsket som de unikke væsener, de er
• er kompetente og intuitive - de har deres eget kompas og de ressourcer og evner, de har brug for, og som foldes ud i det trygge læringsmiljø
• er naturligt nysgerrige og lærevillige fra fødslen og er ivrige efter at erkende verden på mangfoldige måder, når læringsmiljøet er trygt og inspirerende

Vi tror også, at
• mangfoldighed er en gave, og at respekt for forskellighed er ‘et must’
• ligeværd og åndsfrihed i alle skolens relationer, og i det positive fællesskab, fremmer trivsel og læring
• at det er fremmende for innovativ tænkning, at det er tilladt at begå fejl og lære af fejlene
• får et menneske lov at bruge, træne, udfolde sine styrker og passioner, understøtter vi dannelsen af hele mennesker.

 

iStock 000044845166 Small